Inspectia Judiciara : anchetam trecutul lui Lazar

Inspecţia Judiciară s-a autosesizat ca urmare a apariţiei în presă a unor informaţii potrivit cărora procurorul general Augustin Lazăr a prezidat în anii ’80 comisia de la Penitenciarul Aiud care i-a refuzat eliberarea condiţionată disidentului anticomunist Iulius Filip, pe motiv că a continuat acţiunile subversive împotriva regimului Ceauşescu, informează România TV.

Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au confirmat pentru STIRIPESURSE.RO existenţa unei sesizări din oficiu, ca urmare a informaţiilor apărute în presă, vizând activitatea procurorului general, în sensul verificării condiţiei bunei reputaţii. “S-a apreciat că sunt necesare verificări pentru identificarea exactă a situaţiei de fapt”, au mai precizat oficialii Inspecţiei Judiciare.

Potrivit art. 76 din Legea 317/2004, neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie poate atrage eliberarea din funcţie a magistratului:

“(1) Verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor în funcţie se face de către Inspecţia Judiciară, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(2) Raportul de inspecţie întocmit în urma verificărilor privind buna reputaţie se comunică magistratului care face obiectul sesizării şi persoanei care a înaintat sesizarea, în termen de 15 zile de la întocmire, în vederea formulării de obiecţii.

(3) Raportul de inspecţie prevăzut la alin. (2), împreună cu obiecţiile formulate, se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe baza raportului şi a obiecţiilor formulate, secţia corespunzătoare adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie ori, dacă apreciază că obiecţiile sunt întemeiate, dispune, în scris şi motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie cuprinde şi propunerea de eliberare din funcţie, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pe parcursul procedurii de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcţie a magistratului, până la finalizarea procedurii, dacă exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor de verificare sau dacă aceste proceduri sunt de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

(5)Hotărârea secţiei prevăzută la alin. (3) poate fi atacată la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea plenului poate fi atacată cu contestaţie la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în acelaşi termen; hotărârea instanţei este definitivă.

(6)Hotărârea definitivă prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie se comunică Preşedinţiei României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.”

Conform art. 76, alin. 3,  “Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie cuprinde şi propunerea de eliberare din funcţie, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Însa art. 65 alin. (1), litera i) “Magistratii sunt eliberati din functie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi e) ori a condiţiei privind lipsa cazierului fiscal, dacă în acest ultim caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie.”

Art. 14 din Legea 303/2004 spune: (1) Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de concurs.

(2) Poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b) este licenţiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

d) cunoaşte limba română;

e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

Aşadar, discuţia dacă un magistrat care nu îndeplineşte o condiţie de admitere în magistratură va putea rămâne în magistratură subzistă.

Source: https://radu-tudor.roInspectia Judiciara : anchetam trecutul lui Lazar